Voorwaarden en privacystatement

Jouw inschrijving is actief als je alle gegevens hebt ingevuld en akkoord bent gegaan met de voorwaarden en het privacystatement.

Voorwaarden inschrijving als woningzoekende bij HW Wonen

 1. Wil je je inschrijven als woningzoekende bij HW Wonen? Dat kan gratis en vanaf 18 jaar. We vragen je ieder jaar je inschrijving te verlengen. Doe je dit niet, dan word je uitgeschreven en verlies je jouw inschrijfduur.
 2. HW Wonen mag de voorwaarden van het verlengen aanpassen.
 3. Alleen natuurlijke personen kunnen zich als woningzoekenden inschrijven.
 4. Je kunt 1 keer ingeschreven staan. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een inschrijving kan bestaan uit een aanvrager en een tweede aanvrager. Een inschrijving kan worden samengevoegd of gesplitst.
 5. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw gegevens. Je kunt je gegevens aanpassen via Mijn overzicht. Zijn je gegevens niet juist? Dan kunnen we een woningaanbieding intrekken. Dit geldt zowel voor je persoonlijke gegevens als je inkomensgegevens.

Je wordt uitgeschreven als woningzoekende als je:

 • een woning accepteert. Dit geldt niet als je een woning accepteert met een tijdelijk huurcontract.
 • je inschrijving niet op tijd verlengt.
 • zelf jouw inschrijving stopzet.
 • fraudeert met inschrijfgegevens of inkomensverklaringen

Privacystatement

Als u een woningzoekende bent of een woning huurt van HW Wonen, dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig, zoals onder andere uw naam, adres, woonplaats, maar ook uw inkomensgegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij gebruiken en beveiligen uw persoonsgegevens volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u nodig hebben en waarvoor.

Gebruik persoonsgegevens

Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het zoeken en vinden van een geschikte huurwoning en om te voldoen aan wet- en regelgeving en de geldende spelregels over de woonruimteverdeling.
Bent u bij ons ingeschreven als woningzoekende, dan hebben wij altijd nodig:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • jaarinkomen
 • Gegevens over de samenstelling van het huishouden
 • Naam, geboortedatum eventuele partner.

Sluit je een huurovereenkomst met ons af, dan hebben we ook nodig:

 • Jouw (en van eventuele partners) inkomensgegevens (loonstrook, inkomensverklaring)
 • Een kopie van je identiteitsbewijs en dat van alle leden van het huishouden
 • Gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen jou en HW Wonen. Bijvoorbeeld gegevens over je betalingsgedrag en je gedrag als huurder.

Verbetering dienstverlening en onderzoek

Wij zijn je zo goed mogelijk van dienst. Wij meten regelmatig de klanttevredenheid en de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden. Onderzoek kan door ons zelf plaatsvinden of door een externe partij. Als onderzoek door een externe partij plaatsvindt dan gebruiken zij je gegevens om contact met je op te nemen en de onderzoeksresultaten met ons te delen. Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen verwerkt dan de doelstelling van het onderzoek waarvoor deze zijn verzameld.

Beveiliging

Wij willen dat niemand jouw persoonsgegevens misbruikt of deze bekijkt terwijl daar geen toestemming voor is gegeven. Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onbevoegde toegang.

Inzage en/of wijzigingen van uw persoonsgegevens

Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit statement aan te brengen. Wij adviseren je om dit statement regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Website - Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina‚Äôs van onze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gedrag van onze website gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, die met een link aan de website www.hwwonen.nl verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan, als je daar gegevens invult.